ҧEngine by iGetWeb.com
Թ > ͧѴ
ͧѴس (11)   ͧѴس/ͧ (1)   ͧѴҡô-ҧ (6)
ͧѴͺ (3)   ͧѴʧ (1)   ͧѴ§ (1)
Measuring Tools (18)   ͧѴ (1)   ͧѴҤ俿Ңͧ (1)
ͧѴ͡ਹ㹹   ͧѴ͹ʧ   ͧѴç-ç֧
ͧѴ¢ͧ㹹 (TDS) (1)   ͧѴ (1)   ͧѴ˹ͺ
ͧѴ mV ͧ (ORP) (1)   ŵ   ͧѴ俿
ࡨѴçѹ (2)   ࡨѴس (1)  

TBT-09H

ҹѴ : -50 ֧ 300 C´ : 0.1 CҤ : +-1CǡҹѴ ......

ҹ

DM6801A+ (ZENTECH)

ҹѴ : -50 to 1300 C (Type K Probe ػó觫)´ : 0.1 C......

ҹ

DM6802A+ (ZENTECH)

ҹѴ : -50 to 1300 C´ : 1 CҤ : +-0.4%+2CѾ ......

ҹ

DM6803A+ (ZENTECH)

ҹѴ : -200 to 1370 C (Ѻ Thermocouple Type K)´ : 0.1 CҤ......

ҹ

DT-530 (ZENTECH)

ͧѴسẺԹôҹѴ : -20 to 530 C´ ......

ҹ

3419-20 (HIOKI)

ͧѴسẺ Infrared- ҹѴ : -35 ֧ 500 C- ´ : 0.1 C- Emissivity : 0......

ҹ

350 (CENTER)

ͧѴسẺԹô- ҹѴ : -20 ֧ 500 C- ´ : 0.5 C- : +......

ҹ

TBT-08H (ZENTECH)

ҹѴ : -50 ֧ 300 C´ : 0.1 CҤ : +-1CǡҹѴ ......

ҹ

DT-500 (ZENTECH)

ͧѴسẺԹôҹѴ : -50 to 500 C´ ......

ҹ

PT-2 (ZENTECH)

ҹѴ : -50 ֧ 300 C´ : 0.1 C / 1 CҤ : +1C / +2C......

ҹ

TBT-10H (ZENTECH)

ҹѴ : -50 ֧ 300 C / -58 ֧ 572 F´ : 0.1 C / FҤ : ......

ҹ

DT2234A (ZENTECH)

ͧѴͺẺʧҹѴ : 2.5 ֧ 99,999 RPM (ͺ͹ҷ)´ : 0.1 R......

ҹ

DT2235A (ZENTECH)

ͧѴͺẺҹѴ : 0.5 ֧ 19,999 RPM (ͺ͹ҷ)´ : 0.1 R......

ҹ

DT2236B (ZENTECH)

ͧѴͺẺ/ʧҹѴẺ : 0.5 ֧ 19,999 RPM (ͺ͹ҷ) / 0.0......

ҹ

LX1010BS (ZENTECH)

ҹѴʧ : 1 ֧ 100,000 Lux´ : 1 Lux (0 ֧ 1,999 Lux) / 10 Lux (2,000 ֧ ......

ҹ

JTS-1357 (ZENTECH)

ҹѴ : 30 ֧ 130 dBA / 35 ֧ 130 dBC´ : 0.1 dB ......

ҹ

MD912 (ZENTECH)

ҹѴ : Type 1 : 2 to 40% / Type 2 : 2 to 50% Type 3 : 2 to 60% ......

ҹ

PH-035 (ZENTECH)

ҹѴ pH : 0.00 ֧ 14.00 pH´ pH : 0.01 pH pH : 0.1 pHҹ......

ҹ

pHTestr30 (EUTECH)

ͧѴҡô-ҧ- ҹѴ pH : -1.00 ֧ 15.00 pH- ´Ѵ pH : 0.01 pH- ......

ҹ

pHTestr10 (EUTECH)

ͧѴҡô-ҧ- ҹѴ pH : -1.0 ֧ 15.0 pH- ´Ѵ pH : 0.1 pH- ......

ҹ
ǹŴ¡Թҷ
view